Қазақстану

Мемлекеттік библиографиялық көрсеткіш 1967 жылдан бастап тоқсан сайын шығады. Көрсеткішке ҚР экономикасы, саясаты мен тарихына, мәдени өміріне байланысты ТМД елдері мен шетелдер баспасөзінде жарияланған әдеби шығармалар мен мақалалар және Қазақстан авторларының сол елдерде жарияланған еңбектерінің аудармалары енгізіледі.